• EKONOMİ KULÜBÜ

EKONOMİ KULÜBÜ, etkinlik ve çalışmalarını ilk günün heyecanı ve son günün tecrübesiyle sürdürmektedir.

Arşive Git

KOMİSYONLAR

Strateji, Çalışma, Başarı

Dış İlişkiler Komisyonu

Ekonomi Kulübü'nün diğer ülkelerle ve temsilcilikleriyle ilişkilerinin geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlar.

Dış Ticaret Komisyonu

Türkiye'nin ihracatının artırılması önceliğiyle, global çerçevede strateji belirleyerek üyelerinin bilgi birikimini artırır ve teşvik eder.

Sağlık Komisyonu

Sağlık alanında yenilikçi yaklaşımlar geliştirir, sorunlara çözüm arar. Medikal üretim sektörünün öncelikle yüksek katma değerli alanlarda kapasite artırması yönünde çalışmalar yapar.

Kurumsal İlişkiler Komisyonu

Resmi kurumlarda temsiliyeti sağlar. İş dünyasını yakından takip ederek karşılaşılan sorunların çözümlerini araştırır ve ilgili kurumlara iletir.

Eğitim Komisyonu

Özelde Ekonomi Kulübü üyelerinin donanımlarını artırmaları için çalışmalar yapar. Genelde iş dünyasını ilgilendiren eğitime dayalı konularda araştırma yapar ve rapor hazırlar.

Sosyal İlişkiler Komisyonu

Özelde üyelerimiz arasında bağların güçlendirilmesi için program oluşturur ve uygulamaya koyar. Genelde sosyal odaklı çalışmaları organize eder ve yürütür.