GENEL PROGRAMLAR

BAŞBAKAN YRD. SN. NUMAN KURTULMUŞ EKONOMİ KULÜBÜ'NÜN MİSAFİRİ OLDU


 Ekonomi Kulübü Toplantısının konuğu Başbakan Yardımcısı Sn. Numan KURTULMUŞ’tu

 
Başkanımız Sn. Ercan POYRAZ, konuklarımızı takdiminin ardından Ekonomi Kulübü çalışmalarına değindi. Sekizinci ayına giren çalışmalar sonucunda on bir farklı ilden dört yüze yakın üyesinin bulunduğunu belirten Sn. POYRAZ, üyeleri gayretleri dolayısıyla tebrik etti.
 
Ekonomi Kulübü’nün bu haftaki toplantısına Düzce milletvekili Osman ÇAKIR, Ordu Milletvekili İhsan ŞENER, Afganistan Milletvekili Gül Muhammed PEHLİVAN, Akit gazetesi Ankara temsilcisi Sn. Serdar ARSEVEN, AK Parti Hakkari İl Başkanı Nurettin FIRAT ve onur konuğu Başbakan Yardımcısı Sn. Numan KURTULMUŞ katıldı.
 
Başbakan Yardımcısı Sn. Numan KURTULMUŞ, Ekonomi Kulübü üyelerini selamlayıp gayretlerinden dolayı tebrik ederek konuşmasına başladı. Türkiye’nin son 13 yılda iktisadi ve siyasi alanda çok büyük reformlar gerçekleştirdiğinden bahseden Sn. KURTULMUŞ, en önemli değişimin Türkiye’deki zihniyet değişimi olduğunu söyledi. Ceberut devlet anlayışından halkı dinleyen, dikkate alan devlet anlayışına geçildiğini belirtti.
 
Dönüşümün tamamlanabilmesi için üç temel alanda çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirten Sn. KURTULMUŞ, bunlardan birincisinin ekonomik alandaki reformlar olduğunu söyledi. Türkiye’nin 12 yıllık dönemde makro ekonomik dengeleri sağladığını ve krize girmediğini belirtti. Sn. KURTULMUŞ, makro ekonomik dengelerle birlikte mikro ekonomik dengelerin de sağlanması gerektiğini, bunun da üretim esaslı bir ekonomi ile sağlanacağını söyledi. Sn. KURTULMUŞ, mikro ekonomik dengenin sağlanabilmesi için yurt dışında rekabet eden markalarımızın olması gerektiğini, ülke içerisinde ARGE çalışmalarının arttırılması gerektiğini KOBİ’lerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Orta sınıfın güçlü olduğu durumlarda ekonominin de güçlü olacağına değinen Sn. KURTULMUŞ, bunun da KOBİ’lere düşük faizli kredi verilmesi ile çözülebileceğini belirtti.
 
Sn. KURTULMUŞ;
“Sadece faizle, paradan para kazanarak kendi cebini doldurma zamanı geride kalmıştır. Türkiye gibi 77 milyonluk dinamik bir nüfusa sahip bir ülkenin sadece Newyork’tan, sadece Londra’dan esen rüzgârla yönetilmesi mümkün değildir. Türkiye ekonomisi sadece Ankara’dan da yönetilemez. Bundan sonraki yönelimimiz, Türkiye’nin her köşesinde reel ekonominin ayağa kaldırılmasıdır.” diyerek sözlerine devam etti.
 
Dönüşüm için gerekli ikinci adımın da Türkiye’nin siyasi reformları olduğunu belirten Sn. KURTULMUŞ;
 
“Önce zengin bir ülke olalım sonra vesayet odaklarıyla mücadele edelim, denemez. Siyasi ve ekonomik reformlar bir arada yapılmalıdır. 12 yılda birçok vesayet odağı son buldu ama yeni sistemin oturması için dört alan güçlendirilmelidir. İlk olarak parlamento güçlendirilmeli iç tüzük yeniden yazılmalıdır. Sonra milletvekilliği mekanizması güçlendirilmelidir. Ardında seçim sistemi değiştirilmeli, dar ya da daraltılmış bölge seçim sistemine geçilmelidir. Seçim sisteminin değişmesi Türk demokrasisinin garantisidir ve güçlü bir parlamenter sistemi ortaya çıkartacaktır. Son olarak yürütme kuvvetlendirilmelidir. Bunun için en önemli şey mevcut anayasanın değiştirilmesidir. 1982 anayasası güçler ayrılığından çok güçler parçalanması üzerine kurulmuştur ve Cumhurbaşkanlığı makamına birçok yetki verilmiştir. Bu denli önemli yetkiler, siyasi tıkanıklıklara sebep olmaktadır. Bunların aşılabilmesi için yasama, yürütme ve yargının tam manasıyla birbirinden ayrı ve milletin denetimine açılması gerekiyor. Güçlü yürütmenin sağlanabilmesi için de başkanlık sistemine geçilmesi gerekiyor. Ayrıca bunun dışında kamu reformu yapılmalı, göreve gelen seçilmişlerin kendi ekibi ile gelmesinin, görev süresinin dolmasından sonra da yine kendi ekibi ile ayrılmasının önü açılmalıdır. Güçlü yerel yönetimlere imkân verilerek, devletin ele geçirilmesi gereken bir unsur olmaktan çıkarılması gerekmektedir. Aksi halde yeni paralel yapılar ortaya çıkabilecektir. Devlet ele geçirilebilecek bir unsur değil milletin hadimi olacak bir mekanizmadır.” dedi.
 
Ardından sivil toplumun önemine değinen Sn. KURTULMUŞ, sivil toplumun güçlü olamadığı için demokrasilerin kalıcı olamadığını vurguladı.
 
Dönüşüm için gerekli olan üçüncü adımın da toplumsal bütünleşmenin sağlanması olduğunu söyleyen Sn. KURTULMUŞ;
 
“Türkiye yıllarca ilerici gerici sağcı solcu çatışmalarıyla geriye götürülmek istendi. Yeni Türkiye’de hiç kimse etnik, mezhepsel, dini ve siyasi sebeplerden dolayı kendisini ikinci sınıf vatandaş hissetmeyecek. Herkesin eşit olduğu yeni bir Türkiye inşa edilecek.” dedi.
 
Ardından terörün Türkiye’ye kaybettirdiklerine ve çözüm sürecine olan inancına değinen Sn. KURTULMUŞ, “Soğuk savaştan beri Balkanların, Kafkasya’nın, orta doğunun parçalandığı böyle bir ortamda Türkiye’nin bu doksan yıllık problemini çözmesi, dünyaya cesaret verecektir.” dedi.
 
Sn. KURTULMUŞ’a Ekonomi Kulübü Başkanı Ercan POYRAZ tarafından Ekonomi Kulübü rozeti takıldı ve hat tablosu hediye edildi.
 
Ekonomi Kulübü’ne yeni katılan üyelere rozetlerini takan Sn. KURTULMUŞ, davetleri için Ekonomi Kulübü üyelerine teşekkürlerini ilettikten sonra uğurlandı.

  • 25.02.2015